Velkommen til Drømmeløftet.
 

Siste innlegg: 

Kunnskapsgrunnlag om utenlandsinvesteringer

– Kjære næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, med dette ønsker vi å overlevere et nytt kunnskapsgrunnlag om utenlandsinvesteringer i Norge, sa Anita Krohn Traaseth og overrakte rapporten under Innovasjonstalen 2018. Her kan du lese Kunnskapsgrunnlaget om internasjonale investeringer. I rapporten finner du resultater fra undersøkelser av utenlandskeide virksomheter i Norge. I tillegg har ledere på Innovasjon Norges distriktskontorer over hele landet […]Posted in Uncategorized | Leave a comment

Innovasjonstalen om Merkevaren Norge

– Vi trenger økt innsikt i hva vår industri og vårt næringsliv kan lage, og hva som gjør at de blir valgt der ute, sa administrerende direktør i Innovasjon Norge, Anita Krohn Traaseth, i Innovasjonstalen. Hun snakket om at vi må  bedre til å vise frem hva vi faktisk lager her til lands. At vi […]Posted in Uncategorized | Leave a comment

Ny Drømmeløfts-rapport om bioøkonomien

Ny Drømmeløfts-rapport om bioøkonomien legger vekt på økt foredling, nye forretningsmodeller, utnyttelse av «nye» råvarer, restråstoff og matavfall og en mer strategisk koordinering på tvers av politikk-områder.Posted in Bærekraft, Bioøkonomien | Leave a comment

Innspill til en ny retning for offentlig-privat innovasjon

Last ned ny innspillsrapport fra Drømmeløftet om innovasjon i og for offentlig sektor.Posted in Offentlig sektor, Samfunnsinnovasjon, Velferd | Leave a comment

The Dream Commitment in English

Download a PDF with excerpts of Dream Commitment documents in English!Posted in English | Leave a comment

Innovasjon Norge legger frem rapport om ren energi i det grønne skiftet

Den nye Drømmeløfts-rapporten fra Innovasjon Norge presenterer norsk næringslivs muligheter innenfor produksjon og bruk av ren energi og gir råd om hvordan Norge kan erobre globale markeder på dette området.Posted in Bærekraft, Energi | Leave a comment

Rapport om mulighetsrommet smarte samfunn

Innovasjon Norge har lagt frem en egen Drømmeløfts-rapport om mulighetsrommet smarte samfunn. Rapporten gir en oversikt over norske muligheter på området og kommer med innovasjonspolitiske forslag. Last ned rapporten om smarte samfunn! (PDF) Det overordnede målet med å utvikle smarte samfunn er todelt: Å etablere trygge og funksjonelle samfunn for den enkelte beboer, der effektive og […]Posted in Drømmeløftet, Smarte samfunn | Leave a comment

Arendalsuka: Innovasjon Norges nye rapport om helse og velferd

Last ned Innovasjon Norges nye Drømmeløfts-rapport om utfordringer og muligheter innenfor helse- og velferd.Posted in IN rapporter, Offentlig sektor, Uncategorized | Leave a comment

Innspill til en ny retning for Norge

Norge står overfor store utfordringer og nye muligheter. Innovasjon Norge presenterer forslag til politikk for norsk omstilling i ny rapport.Posted in Drømmeløftet | Leave a comment

Drømmeløft for flyktninger

Av spesialrådgiver Per Koch, Innovasjon Norge 6. mai 2016 arrangerte Frelsesarmeen, tenketanken Skaperkraft, nettverket Guts to Change og Innovasjon Norge et Drømmeløft-seminar for flyktninger. Vi ville høre flyktningenes egne ideer om hvordan de kan bidra til utviklingen av norsk økonomi og samfunn. 27 flyktninger, fra Syria, Afghanistan, Iran, Irak og Uganda, og bosatt på Frelsesarmeens […]Posted in Big challenges, Samfunnsinnovasjon | Leave a comment

The Dream Commitment 2.0

This summer Innovation Norway will present  ideas and proposals based on  the so-called Dream Commitment process («Drømmeløftet»), through the Innovation Speech, Arendalsuka and several new reports. [Norsk versjon her!] In 2015 Innovation Norway and its many partners arranged 84 different events, seminars and conferences all over Norway and  attached to our offices abroad. We called this the Dream […]Posted in English | Leave a comment

Drømmeløftet 2.0

I sommer presenterer Innovasjon Norge sin bruk av materialet fra den brede Drømmeløfts-prosessen, gjennom innovasjonstalen, Arendals-uka og flere nye Drømmeløfts-rapporter.Posted in Drømmeløftet, Innovasjonspolitikk | Leave a comment

Drømmeløftet inntar Arendalsuka

Innovasjon Norge har to arrangementer om innovasjon, omstilling og bærekraft den 13. august.Posted in Uncategorized | Leave a comment

Reiselivsnæringen i Oslo har store muligheter

VisitOSLO ønsker et permanent tilbud om å lage kule ting sammen med Innovasjon Norge!Posted in Reiseliv | Leave a comment

Én aktør bør samordne og syndikere de ulike offentlige aktørenes innovasjonspolitiske virkemidler

Det savnes og det trengs et statlig mandat og en enhetlig plattform for alle statlige virkemiddel fra Norge der små- og mellomstore bedrifter med letthet kan kategorisere seg selv og få fram hvilke virkemiddel som passer for dem.Posted in Innovasjonspolitikk, Tjenester | Leave a comment

Innovasjon Norges historie på 7 minutter

I forbindelse med lanseringen av Drømmeløftet publiserte Innovasjon Norge en video som presenterer selskapets historie på en ny og fargerik måte. I dag publiserer vi teksten til fortelleren, Line Verndal.Posted in Uncategorized | Leave a comment

Vi trenger mer innovasjon i norsk handel

For å skape et drømmeløft er det nødvendig at handelen, som en viktig sysselsetter og bidragsyter til verdiskaping og robuste lokalsamfunn, i større grad anerkjennes og gis drahjelp gjennom nærings- og innovasjonspolitikken.Posted in Tjenester | Leave a comment

Kva skal til for at du startar ei vekstbedrift med ti tilsette og gode vekstambisjonar?

«Vi treng fleire kloke hovud og flinke hender» var eit av punkta Olav Hjelle vektla då han skulle peike på utfordringane Sogn og Fjordane står overfor. Vi har mange kloke hovud og flinke hender, problemet er at dei ikkje vert utfordra / nytta nok / rett. Vi kan alltids ynskje oss fleire men det hjelp lite dersom dei ikkje blir nytta eller ikkje vil bidra.Posted in Innovasjonspolitikk, Regional | Leave a comment

Offshore Wind och dess möjligheter i Östersjöregionen

Nordic Trade valde att genomföra en drömmelyft aktivitet kopplat till ämnet Offshore Wind och dess möjligheter i Östersjöregionen.Posted in Energi, Internasjonalisering | Leave a comment

Drømmeløft verden rundt

Nærings- og samfunnsaktører fra Stavanger i sør til Alta i nord har tatt del i oppsummeringen av Drømmeløft-mobiliseringen og Innovasjon Norges anbefalinger, til den omstillingen som næringslivet nå må gjennom.Posted in Drømmeløftet | Leave a comment

Et drømmeløft i Moskva

Her er et eksempel på hvordan Innovasjon Norges utekontorer engasjerte norske bedrifter i Drømmeløftet. I Moskva delte representanter for Aker Solutions, Eurasiadrilling, Thrane Teknikk, DNVGL, AEB. Statoil, FMC og Telenor tanker om muligheter og utfordringer på det russiske markedet.Posted in Internasjonalisering | Leave a comment

The Dream Commitment on Internationalization

The Dream Commitment meetings on internationalization generated a large number of interesting observation and policy proposals.Posted in English, Internasjonalisering, Reiseliv | Leave a comment

Moonwalk on global challenges

Kenneth Winter of Moonwalk has sent Innovation Norway a short presentation with proposals on how Norwegian industry might target global challenges.Posted in Big challenges, Innovasjonspolitikk | Leave a comment

Et drømmeløft for norsk cruisenæring

Deltakerne på drømmeløft-arrangementet om cruise-næringen viste til flere norske konkurransefortrinn: naturen, menneskene og levende lokalsamfunn, kvaliteter på opplevelser og god logistikk og infrastrukturløsninger.Posted in Reiseliv | Leave a comment

The Dream Commitment – Ideas and Proposals

The Dream Commitment (Drømmeløftet) was launched by the CEO of Innovation Norway, Anita Krohn Traaseth in November 2014. Here is a short presentation of some of the ideas presented by the people taking part in this collective innovation policy brain storming.Posted in English, Innovasjonspolitikk, Uncategorized | Leave a comment

Ungdommens Fremtidscamp om fremtidens innovasjonspolitikk

Under årets Fremtidscamp la to arbeidsgrupper med samfunnsengasjerte ungdommer frem nye innovasjonspolitiske forslag.Posted in Entreprenørskap, Innovasjonspolitikk | Leave a comment

Ukeavisen Ledelse med bred presentasjon av Drømmeløftet

Knut Petter Rønne har gått gjennom en rekke av referatene fra drømmeløfts-arrangementene og gir en bred presentasjon i i Ukeavisen Ledelse.Posted in Innovasjonspolitikk | Leave a comment

I global konkurranse holder det ikke å være kretsmester!

Rapport fra Team Norway Silicon Valley viser at mange gründere bruker uhensiktsmessig mye tid og ressurser på navigering og avveiinger ved internasjonalisering grunnet mangelfull informasjon og kunnskap.Posted in Entreprenørskap, IN rapporter, Internasjonalisering | Leave a comment

Innovasjon Norges syv kundeløfter i 2015

På Innovasjon Norges arrangement 21. mai presenterte Toril Bariusdotter Ressem, viseadministrernede direktør i Innovasjon Norge, selskapets syv kundeløfter for 2015. Her er hennes manus: «Gjennom 2013 og 2014 ble det gjennomført en bred evaluering av organisasjonen, der vi stilte følgende spørsmål til våre kunder: Er Innovasjon Norge en tidstyv? Og svarte de på spørsmålet? Ja, til […]Posted in Innovasjon Norge, Innovasjonspolitikk | Leave a comment

Rapport om innovasjon og vekst i norsk bioøkonomi

Bioøkonomi er et begrep som beskriver en bred internasjonal trend og utviklingen mot et samfunn med større bærekraft. Bioøkonomien vil være en viktig bidragsyter for å imøtekomme globale utfordringer innen klima og befolkningsvekst. Her er Innovasjon Norges rapport om temaet.Posted in Bærekraft, Bioøkonomien, IN rapporter, Uncategorized | Leave a comment

Å leve mellom to stoler – ekstraprenørens rolle

SoCentral har sendt oss et notat om entraprenøres rolle. Ekstraprenører er endringsagenter som beveger seg mellom virksomheter og sektorer, sprer ideer og løsninger. De bygger konsensus og felles mål, mobiliserer til handling og leder samarbeid.Posted in Samfunnsinnovasjon | Leave a comment

Et blikk inn i Drømmeløftet

Her gir vi et lite innblikk i hva deltakerne på drømmeløfts-arrangementene var opptatt av.Posted in Drømmeløftet | Leave a comment

Hovedrapporten fra Drømmeløftet

I løpet av tre måneder har Drømmeløftet ført til mer enn 80 arrangementer med mer enn 3500 engasjerte deltakere. Her er hovedrapporten fra prosessen.Posted in IN rapporter, Innovasjonspolitikk | Leave a comment

Innovasjon Norge om gründere og oppstartsbedrifter

Aldri har det vært lettere å være optimist på nyskapingens vegne Aldri før har det gitt så høy status om du presenterer deg med «jeg er gründer»! Aldri før har Norge hatt så mange unge med utdanningserfaring i å drive egen virksomhet. I en egen underrapport fra Innovasjon Norge om gründere og oppstartsbedrifter heter det […]Posted in Entreprenørskap, IN rapporter | Leave a comment

Abelia: Øk tilgangen på risikokapital i tidlig fase

Abelias innspill til Drømmeløftet kan sammenfattes i 3 K’er: Kapital, kompetanse og kunder.Posted in Finansiering, Innovasjonspolitikk | Leave a comment

Innovasjon for fornybar energi – Norges muligheter

I et drøftingsnotat til Drømmeløftet identifiserer spesialrådgiver Tor Muhlbradt i Innovasjon Norge en rekke utfordringer knyttet til utviklingen av den norske næringen for fornybar energi: Elsertifikatene fremmer investeringer i kjent teknologi og de mest kostnadseffektive løsningene for fornybar energi, som er vannkraft og vind i Norge. Manglende norsk hjemmemarked for nye løsninger Forventet kraftoverskudd fram til […]Posted in Bærekraft, Energi, IN rapporter | Leave a comment

NITO: «Drømmeløft kan redde ingeniører i oljenæringen»

NITO oppfordrer regjeringen til å starte et prosjekt for innovasjon i olje- og gassnæringen, for å sikre at beholder spisskompetansen innen olje og gass, samt sikrer teknologisk utvikling som bidrar til mest klimavennlige løsninger.Posted in Energi, Petroleum | Leave a comment

Drømmeløft om samfunnsinnovasjon

Drømmen er en samlet, visjonær og målbar nasjonal politikk for samfunnsinnovasjon, som tydelig integrerer nærings- og velferdspolitikken.Posted in Samfunnsinnovasjon | Leave a comment

Hurum, den grønne kommunen

Hvordan kan Hurum kommune bruke grønn vekst og bærekraftig utvikling som nøkkel til økt konkurransekraft?Posted in Bærekraft, Regional | Leave a comment

NTNU foreslår et nasjonalt senter for teknologi og bærekraft

NTNU foreslår et tiltak for bærekraftige forretningsmodeller i samarbeid med næringslivet.Posted in Reiseliv | Leave a comment

Et drømmeløft for norsk reiseliv

Økt verdiskaping er et nøkkelord når det gjelder reiseliv, og reiselivet er svært avhengig av en positiv utviklingen i næringslivet ellers og norsk økonomi generelt.Posted in Reiseliv | Leave a comment

Innovation Forum Norway: «Sats på innovasjon!»

Innovation Forum Norway ber om en økt satsing på næringsrettet innovasjon.Posted in Entreprenørskap, Innovasjonspolitikk | Leave a comment

Fornybarnæringene frem mot 2050

Norsk Klimastiftelse har mottatt skriftlige innspill fra representanter fra Bellona, StormGeo, NOBIO, SINTEF og CMR og sendt dem videre til Innovasjon Norge.Posted in Bærekraft, Energi | Leave a comment

Hva må til for at universiteter kan bidra mer til næringsutvikling i Norge?

NMBUs referat fra deres drømmeløfts-arrangement den 30. april inneholder en rekke anbefalinger til Innovasjon Norge. Flere av universitetene står bak forslagene.Posted in Forskning, Universiteter og høgskoler | Leave a comment

Om sosialt entreprenørskap og offentlig innovasjon

Hva gjør de sosiale entreprenørene? De ser et uløst problem eller en utsatt målgruppe og bestemmer seg for å bli en aktiv del av løsningen.Posted in Entreprenørskap, Offentlig sektor | Leave a comment

Kristin Skogen Lund, NHO og Gerd Kristiansen, LO, diskuterer fremtidens næringsliv

Vi må være forberedt på en ny tid! Det var meldingen fra Kristin Skogen Lund (NHO), Gerd Kristiansen (LO) og deltakerne på Innovasjon Norges drømmeløft-arrangement 17. mars.Posted in Innovasjonspolitikk | Leave a comment

Kulturell og kreativ næring en nøkkel for fremtiden

Det å lykkes som gründer krever enormt mot, pasjon og viljestyrke. Kreativitet og en sunn ignoranse for det umulige er også grunnleggende egenskaper. Gründere innen kulturell og kreativ næring er som gründere flest, men har noen viktige særtrekk som gjør dem interessante. Dette kan du lese mer om i denne Drømmeløfterapporten. Rapporten baserer seg på gründernes innspill samt innspill fra de som jobber innen feltet.Posted in IN rapporter, Kreative næringer | Leave a comment

SINTEF: Etabler en helhetlig innovasjonspolitikk!

SINTEF: «Det er dette drømmeløftet handler om for vår del. Hvordan kan vi bidra til at visjoner realiseres i en verden hvor mye er under ommøblering og hvor teknologi, kompetanse og kunnskap er avgjørende for konkurransekraft og bærekraft.»Posted in Innovasjonspolitikk | Leave a comment

Sosialt entreprenørskap

Senter for sosialt entreprenørskap og innovasjon, SE-senteret, har sendt inn et bredt anlagt notat om sosialt entreprenørskap og samfunnsinnovasjon.Posted in Entreprenørskap | Leave a comment

Tankesmiene om morgendagens utfordringer for norsk samfunn og næringsliv

Den 28. januar 2015 samlet Innovasjon Norge noen av tankesmiene til innovasjonspolitisk debatt i Oslo. Panelet bestod av Kristin Clemet fra Civita, Marte Gerhardsen fra Agenda og Hermund Haaland fra Skaperkraft.Posted in Innovasjonspolitikk | Leave a comment

Råd til regjeringen om innovative anskaffelser

Leverandørene klarer ikke å hjelpe offentlige behovshavere med innovasjon når offentlige virksomheter avgrenser seg til å kjøpe av varer og tjenester.Posted in Offentlig sektor, Uncategorized | Leave a comment

Vannbransjens innspill til Drømmeløftet

Vannbransjens innspill er basert på innhold i vannbransjens pågående omdømmeprosjekt, initiert av Innovasjon Norge, samt panel-/Drømmeløft diskusjon på Vannbransjens Innovasjonskonferanse 12. mars der ca 130 personer deltok under temaet «Vannbransjen – en ny norsk eksportsuksess?».Posted in Bransjer | Leave a comment

Hvordan klyngene kan bidra til nyskaping

Helene F. Fladmark og Ronny Glöckner fra Eyde-nettverket legger i et notat til Drømmeløftet frem en rekke konkrete forslag til hvordan klyngene kan bidra til økt nyskaping i etablert næringsliv.Posted in Klynger | Leave a comment

Dette er hva Start Norge mener om Norges utfordringer

Den 21 mars arrangerte Start Norge en Drømmeløftet-sesjon for sine medlemmer. Sesjonen ble arrangert i forbindelse med Start Norges interne samling, Start Forum Vår, i Kristiansand.Posted in Entreprenørskap | Leave a comment

VRI Agder: Vi har en arbeidsmetode som vi synes fungerer – den vil vi dele

I dette innspillet presenterer VRI Agder en arbeidsmetode for samhandling mellom forskning, næringsliv og offentlige aktører som kan bidra til regional verdiskaping.Posted in Forskning | Leave a comment

Sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon (KREMs innspill)

I sitt innspill til Drømmeløftet skriver KREM Kreativt og Mangfoldig Arbeidsliv om sosialt entreprenørskap.Posted in Samfunnsinnovasjon | Leave a comment

Helsevett-reglene – morgendagens honningkrukke for norsk helsenæring?

Professor dr.med. Kari J Kværner ved Idépoliklinikken ved Oslo universitetssykehus har sendt oss åtte helsevettregler for utviklingen av den norske helsenæringen.Posted in Velferd | Leave a comment

Den norske romindustrien og Norges muligheter

Innovasjonsnettverket og tenketanken Think Outside The Planet har sendt oss et forslag om å bringe norsk romindustri inn i Space 3.0-alderen.Posted in Forskning | Leave a comment

Drømmeløftet

Du har kommet til Drømmeløftets nettsted, der vi fra den 21. mai og utover vil publisere materiale fra drømmeløftsprosessen: Innspill of referater fra bedrifter, organisasjoner og andre aktører som har deltatt på vår arrangementer Innovasjon Norges samelrapport Temarapporter skrevet av Innovasjon Norges egne eksperter.Posted in Uncategorized | Leave a comment