21 May

Abelia: Øk tilgangen på risikokapital i tidlig fase

Abelias logo

Abelias innspill  til Drømmeløftet kan sammenfattes i 3 K’er: Kapital, kompetanse og kunder.

Abelia skriver:

«Dette er nøkkelfaktorer for kunnskapsintensive bedrifter. Innovasjon Norge har viktige roller innenfor alle tre områder og her oppsummerer vi kort hvordan vi håper at innovasjonspolitikken og Innovasjon Norge vil bidra til bærekraftig vekst og verdiskaping i et Norge som går fra særstilling til omstilling.

Kapital

  • Øk tilgangen på risikokapital i tidlig fase gjennom å mobilisere til økte private investeringer – etabler en ny nasjonal pre-såkornordning (se bilde nedenfor)
  • Etabler skatteinsentiver for investeringer i innovative vekstbedrifter (KapitalFUNN) etter modell av UK’s SEIS (Seed Enterprise Investment Scheme)
  • Styrk effektive virkemidler for kunnskapsintensive vekstbedrifter som FORNY2020, inkubasjon, forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/OFU) og SkatteFUNN

Kompetanse

  • Styrk finansieringen av inkubasjon, klynger og kommersialisering av forskning gjennom innovasjonsselskaper og TTOer. Innovasjonsselskapene har unik kompetanse som bidrar til vekst og gir gründere uvurderlige nettverk – dette bør samkjøres bedre med Innovasjon Norges virkemidler. Gi klynger, innovasjonsselskaper og TTOer finansiering, forventninger og tillit – da vil de levere!
  • Bedre vilkår for ansatteierskap i vekstbedrifter gjennom å legge til rette for opsjonsprogrammer for ansatte slik at de beste hodene tar sjansen på nyskaping

Kunder

  • Innovative offentlige innkjøp for å øke etterspørselen etter nye løsninger og gi flere bedrifter sjansen å betjene krevende kunder i hjemmemarkedet – etabler måltall for offentlige virksomheter for innovative innkjøp gjennom en norsk versjon av SBIR-ordningen
  • Styrk og mål Innovasjon Norges arbeid på utekontorene med å hjelpe norsk næringsliv å finne kunder på globale vekstmarkeder

Bidraget kan lastes ned her: Abelias innspill til Drømmeløftet

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

%d bloggere liker dette: