22 May

Innovasjon Norges syv kundeløfter i 2015

Toril Bariusdotter Ressem (Foto: Olav Storm)

På Innovasjon Norges arrangement 21. mai presenterte Toril Bariusdotter Ressem, viseadministrernede direktør i Innovasjon Norge, selskapets syv kundeløfter for 2015.

Her er hennes manus:

«Gjennom 2013 og 2014 ble det gjennomført en bred evaluering av organisasjonen, der vi stilte følgende spørsmål til våre kunder: Er Innovasjon Norge en tidstyv? Og svarte de på spørsmålet? Ja, til de grader! Det er ikke mulig å gjengi alle forslag her, ei heller kan vi levere på alt dette året, men over 500 kundestemmer har gjort det enkelt for oss å prioritere i bunken av forslag.

For gründerne snakket til oss om bruk av tid: Saksbehandlingstiden er altfor lang! I tillegg er det stor variasjon – fra 1 til 60 dager avhengig av hvem som behandler søknaden.

Gründerne sa også: Mitt viktigste konkurransefortrinn for å komme på banen som gründer(for å konkurrere med etablert virksomhet) er tempo og fleksibilitet. Så speed opp søkerprosessen, sa de – please!

Dette er det vi kaller en rak puck – derfor leverer vi i 2015 generelt

  1. Kortere behandlingstid til gründere

Med et helt spesielt fokus på Etablerertilskudd Fase 1 – der vi standardiserer og reduserer behandlingstid fra 60 til 4 dager i første omgang. Uten å bruke ei krone på digitale løsninger. Kun ved å innføre beste praksis.

Men de ga seg ikke med det – gründerne: Gi oss gode og intuitive selvbetjente løsninger – som er tilgjengelig for oss 24/7, sa de! Vi jobber døgnet rundt – ikke bare i den «normale» arbeidstiden! Derfor leverer vi også – som første del av Innovasjon Norges gründerportal:

  1. MinSide for Gründere

(som vi kjenner godt fra bank og forsikring)

På enkelt vis skal MinSide veilede gründeren gjennom en interaktiv, intuitiv elektronisk søkeprosess der gründeren blir veiledet gjennom prosessen; og målet er «riktig» søknad på første forsøk!

Read More

%d bloggere liker dette: