17 Jun

Offshore Wind och dess möjligheter i Östersjöregionen

Wind turbines farm in sea near Denmark (photo: Svetlana Tebenkova)

Nordic Trade valde att genomföra en drömmelyft aktivitet kopplat till ämnet Offshore Wind och dess möjligheter i Östersjöregionen.

Av avdelingsleder Tina Norlander, Innovasjon Norge, Stockholm

Eventet hölls den 13 mars dagarna efter den internationella EWEA konferensen i Danmark. Genomförandet hade formatet av ett informellt rundabordsamtal med deltagare såväl på kontoret i Oslo samt genom video från övriga Norden kontor.

Nedan följer de viktigaste frågorna som diskuterades samt uppsummering av de förslag på möjliga initiativ att ta framöver.

1. Vad är nuläget för offshore wind, gett den internationella ekonomin och globala/lokala utmaningar.

• Offshore är en liten industri som inte haft lika stark tillväxt som förväntade några år sedan. Det är fortfarande en omogen industri. Faktorer som kan förklara detta är att det är fortsatt är osäkerhet internationellt runt det regulatoriska.

• Norge har en liten del av denna lilla kaka, men målsättningen från branschen är att Norge ska ta en större del av del av denna lilla kaka. Nackdelen idag är att Norge saknar en hemmamarknad och att branschen domineras av små aktörer och avsaknad av de stora Norska aktörerna. Utan dessa stora aktörer är det svårt att bygga en ny växtkraftig industri.

• Det sjunkande oljepriset kan ev möjliggöra att resurser inom Olje/Maritime sektorn dras mer mot Offshore industrin och ser på denna sektor som möjlig avnämnare för sin kompetens och lösningar. Dock ännu inte tillräcklig brännplatta för de stora aktörerna ska skifta fokus.

Read More

08 Jun

Et drømmeløft i Moskva

Engasjerte diskusjoner preget drømmeløfte arrangementet i Moskva onsdag 15. april. Vert var Ambassadør Leidulv Namtvedt (i midten/rødt slips). Foto: Innovasjon Norge

Her er et eksempel på hvordan Innovasjon Norges utekontorer engasjerte norske bedrifter i Drømmeløftet. I Moskva delte representanter for Aker Solutions, Eurasiadrilling, Thrane Teknikk, DNV GL, AEB, FMC, Statoil og Telenor tanker om muligheter og utfordringer på det russiske markedet.

Av regionsdirektør Rolf Petter Almklov, Innovasjon Norge

Innovasjon Norge og ambassaden inviterte representanter for norsk næringsliv i Moskva til ambassaden onsdag 15. april for å diskutere hvordan Innovasjon Norge og norske myndigheter best kan tilrettelegge for et livskraftig næringsliv i fremtiden.

Til sammen deltok 7 representanter for større og mindre norske foretak med et fast tilhold i Russland. Næringslivsrepresentantene ble oppfordret til å komme med innspill og forslag både til tiltak rettet mot Russland spesielt, og norsk næringspolitikk generelt. Under gjengis et sammendrag av forslag og betraktninger som kom fram under møtet.

Forslag til tiltak for norsk næringsfremme i Russland

Praktisk tilrettelegging og konsentrering om små og mellomstore bedrifter

Det ble påpekt at støtten fra norske myndigheter er av størst betydning for små og mellomstore bedrifter. Det russiske markedet er vanskelig å etablere seg i som liten og uerfaren bedrift blant annet på grunn av språkvansker, byråkrati og korrupsjon.

Read More

01 Jun

The Dream Commitment on Internationalization

World flags (photo: 123ArtistImages)

The Dream Commitment meetings on internationalization generated a large number of interesting observation and policy proposals.

By Per Koch, Innovation Norway  

Innovation Norway’s offices abroad were responsible for many of the events, often arranged in collaboration with the relevant Norwegian embassies or consulates.

The need for internationalization

Internationalization was one of the most important topics discussed. This especially applies to the presence of Norwegian companies abroad. Norway, with its five million inhabitants, has a very small home market, which historically has led to a strong global orientation of important parts of the business sector.

Right now the falling oil and gas prices have caused a renewed interest in international expansion. Some of the income and tax revenue generated by exports of petroleum will have to be replaced by other goods and services.

Norwegian industrial clusters are dependent on an efficient flow of technology and competences from abroad, to ensure that the relevant companies are to stay innovative and competitive both on the national and the regional arena.

Companies that focus on the home market learn through interaction with companies that are active internationally. Norwegian companies with a presence abroad may serve as conduits for this type of knowledge dissemination (as may foreign companies with offices in Norway).

Read More

24 May

I global konkurranse holder det ikke å være kretsmester!

Kart med Silicon Valley

Generalkonsulatet og Innovasjon Norge i San Francisco og Silicon Valley legger frem drømmeløfts-rapport basert på  15 intervjuer med gründere og andre aktører. Rapporten ser på rammevilkårene for norske gründere som har ambisjoner om å lykkes internasjonalt.

Av Gro E. Dyrnes, direktør, Innovasjon Norge  San Francisco og Silicon Valley

Norge er en «gåte» – best på så mye, men samtidig langt bak de vi ønsker å sammenligne oss med på innovasjon og nyskapingsindekser, og vi er mer avhengig av den oljesmurte økonomien enn noen gang. Hva nå med fremtiden?

Team Norway i San Francisco og Silicon Valley har i Drømmeløftet intervjuet ulike aktører knyttet til gründermiljøet i området, og undersøkt rammevilkårene for norske gründere som har ambisjoner om å lykkes internasjonalt.

Oppsummeringen er basert på enkeltaktørenes opplevelser og innspill til forbedring som et tillegg til en generell tilbakemelding om at rammebetingelsene i Norge oppleves som gjennomgående gode for denne typen virksomhet. Innspillene er således input til hvordan Norge kan sikre et nytt ben å stå på gjennom innovasjon og entreprenørskap, uten hensyntaking til følgeeffekter på andre områder.

Last ned: I global konkurranse holder det ikke å være kretsmester! Suksessfaktorer og hindre for norske gründere med internasjonale ambisjoner

Hovedpunkter fra rapporten: Read More

%d bloggere liker dette: