15 Jul

Reiselivsnæringen i Oslo har store muligheter

Møte på Ekebergrestauranten

Den 13. mars arrangerte VisitOSLO et eget arrangement om et drømmeløft for reiselivsnæringen.

Katrine Mosfjeld la ut  full rapport på VisitOSLOs blogg,  der hun blant annet viste til at:

 • Oslo med Fornebu og Gardermoen har flere hotellrom enn Bergen, Stavanger, Tromsø, Kristiansand og Trondheim til sammen.
 • En viktig del av reiselivet i Oslo er knyttet til byens næringsliv og  fag- og forskningsmiljøer innenfor mange forskjellige sektorer.
 • Norge med fordel kan løfte frem kulturtilbudet bedre i sin internasjonale profilering.
 • Dersom reiselivet defineres til å være mer enn ferie og fritidsturisme, så kan reiselivet spille en viktig rolle for øvrig kultur- og næringsliv.
 • Det er gjennom digitale og sosiale kanaler at vi kan skape de største resultatene for det næringslivet  vi representerer.
 • VisitOSLO ønsker å løse store profileringsoppgaver sammen med Innovasjon Norge.

Les hele innlegget her!

 

01 Jun

The Dream Commitment on Internationalization

World flags (photo: 123ArtistImages)

The Dream Commitment meetings on internationalization generated a large number of interesting observation and policy proposals.

By Per Koch, Innovation Norway  

Innovation Norway’s offices abroad were responsible for many of the events, often arranged in collaboration with the relevant Norwegian embassies or consulates.

The need for internationalization

Internationalization was one of the most important topics discussed. This especially applies to the presence of Norwegian companies abroad. Norway, with its five million inhabitants, has a very small home market, which historically has led to a strong global orientation of important parts of the business sector.

Right now the falling oil and gas prices have caused a renewed interest in international expansion. Some of the income and tax revenue generated by exports of petroleum will have to be replaced by other goods and services.

Norwegian industrial clusters are dependent on an efficient flow of technology and competences from abroad, to ensure that the relevant companies are to stay innovative and competitive both on the national and the regional arena.

Companies that focus on the home market learn through interaction with companies that are active internationally. Norwegian companies with a presence abroad may serve as conduits for this type of knowledge dissemination (as may foreign companies with offices in Norway).

Read More

28 May

Et drømmeløft for norsk cruisenæring

Cruise-skip i Sognefjorden (foto: Simon Dannhauer)

Deltakerne på drømmeløft-arrangementet om cruise-næringen viste til flere norske konkurransefortrinn: naturen, menneskene og levende lokalsamfunn, kvaliteter på opplevelser og god logistikk og infrastrukturløsninger.

Av Tor Johan Pedersen, Seniorrådgiver Cruise, Innovasjon Norge

Bakgrunn:

Reiseliv er ved mange anledninger av politikerne sagt å være en viktig fremtidsnæring når det «nye Norge» skal rigges for fremtiden. Norsk reiseliv er en veldig fragmentert næring, hvilket i en del sammenhenger svekker slagkraften som denne næringen samlet sett burde ha.

Cruisetrafikken skiller fra landbaserte ved at de kommer sjøveien og benytter dermed i liten/mindre grad landbasert overnatting. Utover dette benytter landbasert og cruise seg av de samme tilbudene.

Cruisenæringen er blitt en større og viktigere del av norsk reiseliv siden årtusenskiftet. Deninvolverer et stort spekter av aktører fra ulike deler av norsk næringsliv som lostjenester, havner, skips og utflukts-agenter, destinasjonsselskaper, opplevelsesbedrifter, aktivitetsbedrifter, kulturbedrifter og ikke minst annen næring som transport, handel, overnatting og guidetjenester.

Ifølge Cruise Line International Associations «Contribution of Cruise Tourism to the Economies of Europe 2014» så er totalomsetningen fra denne næringen i Norge estimert til EUR 606 (5,3 Milliarder NOK).

Turistundersøkelsen –Cruise 2014, gjennomført av SSB på oppdrag for Innovasjon Norge, viste at estimert direkte forbruk (på destinasjon) som tilfaller norsk næring er estimert til 2,3 milliarder kroner. Dette er et betydelig beløp og gir cruise en andel på over 30 % av utenlandske turisters forbruk i Norge på sommersesongen.

Cruisenæringen er blitt en global næring med en kapasitet på 22 millioner reisende i 2015 hvorav 575.000 eller ca. 2,5 % av markedet opererer i norske farvann.

Drømmeløft-arrangement for cruise-næringen

Drømmeløftet Cruise ble avholdt i forbindelse med Seatrade 2015 messen i Miami. Arrangementet hadde ca. 60 deltagere fra havner, destinasjonsselskaper, ulike reiselivs-tilbydere og representanter fra politikken. Paneldebatten ble ledet av Seniorrådgiver Cruise i Innovasjon Norge Tor Johan Pedersen.

Read More

19 May

NTNU foreslår et nasjonalt senter for teknologi og bærekraft

NTNU Trondheim (foto: Mentz Indergaard/NTNU Info)

NTNU foreslår et tiltak for bærekraftige forretningsmodeller i samarbeid med næringslivet.

Universitetet skriver:

«Det ene av våre satsningsområder, NTNU Bærekraft, arbeider nå med et helt konkret forslag. For å forene krefter, og for å skape tilstrekkelig fokus på bærekraftige forretningsmodeller, er det nå et økende behov for at det etableres et Nasjonalt senter for teknologi og bærekraft. Dette kan være et tidsbegrenset, uavhengig senter hvor eierne er myndigheter og næringslivsorganisasjoner i samarbeid med organisasjoner som driver kunnskapsutvikling (universiteter og forskningsmiljøer).

Formålet skal være å skape inspirasjon til endring i næringslivet og vise vei gjennom eksperimenter og eksempler samt å utvikle ny kunnskap basert på forskning i samarbeid mellom næringsliv og forskningsmiljøer. En visjon for sentret er at norske produkter og norsk produksjon skal ha et internasjonalt renommé for å være bærekraftige.

Senteret vil bidra med oversikt over miljøkrav og bærekraftkriterier som må legges vekt på for å få til et grønnere skifte i norsk næringsliv. Samtidig vil senteret representere en kunnskapsressurs for hvordan bedriftene skal imøtekomme disse kravene. Materialflytkjeder, leverandørnettverk, økonomiske virkemidler og verdiskapingspotensialet vil bli analysert med hensyn på bærekraftige løsninger, både når det gjelder valg av materialer med lavere fotavtrykk og ved bedrifters strategiske valg i konkrete konkurransesituasjoner.

Vi ser for oss en prosjektperiode på ti år hvor mye av innsatsen legges ut til næringslivet, hvor vi vil utvikle piloter og demonstrasjonsprosjekter og på den måten bruke bedriftene som laboratorier.

Slik vil NTNU, sammen med de beste og mest spissede høyskolene, kunne produsere kunnskap og løsninger som setter Norge i førersetet for bærekraftige forretningsmodeller som er profitable. Og vi vil få mange nye ideer til hva vi skal leve av etter oljens tidsalder.»

Last ned oversendte filer her:
Drømmeløftet_NTNU
NTNU Energi
NTNU Bærekraft

Foto: NTNU Trondheim (Mentz Indergaard/NTNU Info)

19 May

Et drømmeløft for norsk reiseliv

Bryggen i Bergen med turisttog

Norsk og internasjonalt reiseliv er inne i en omstillingsfase. Det er både ønsket og nødvendig. Ikke fordi næringen er i en krise, men for at vi skal kunne stå bedre rustet i en stadig tøffere internasjonal konkurranse.

I Innovasjon Norges drømmeløft-rapport om norsk reiseliv heter det blant annet at:

Bryggen i Bergen med turisttog

Bryggen i Bergen (foto: Medioimages/Photodisc)

«Globalt er reiselivsnæringen en av verdens raskest voksende næringer. 9 prosent av verdens BNP og 9,1 prosent av alle globale arbeidsplasser er relatert til reiseliv.

Til tross for denne veksten har Norges andel av det globale markedet gått fra 0,9 prosent i 1970 til 0,4 prosent i 2013. Til tross for nedgangen over tid, økte internasjonale ankomster til Norge med hele 8 prosent fra 2012 til 2013, noe som er høyere enn gjennomsnittet for Europa (5,4%) og verden (5 %) (UNWTO, 2014).

Selv om vi vet at det er mye som går bra i norsk reiselivsnæring er det bekymringsfullt når det konkluderes med at reiselivsnæringen i liten grad har omstilt seg til en situasjon med velstandsøkning og høyt kostnadsnivå i Norge

Innleggene og debatten under #Drømmeløftet peker på en rekke valg og endringer som norsk reiseliv står overfor i årene som kommer, dersom vi skal bevege oss fra skyggenes dal og ut i lyset og sørge for at reiselivet blir den soloppgangsnæringen som den har potensiale for å bli.

Da må vi snu:

 • Fra at nordmenn reiser ut med billige flybilletter til vekst i både den norske og utenlandske ferie- og fritidstrafikken og møte-, konferanse-, og kongressmarkedet.
 • Fra fragmenterte produkter og ad hoc samarbeid til mer systematisk utviklingsarbeid, konsept og historier som syr produktene sammen, og forpliktende samarbeid mellom mange aktører.
 • Fra råvare til merkevare.
 • Fra høy pris til høy opplevelsesverdi, lønnsomhet og bærekraft.
 • Myndighetene må endre fokus fra tilsyn til omsyn og hjelp.»

Last ned rapporten her: Drømmeløftet reiseliv underrapport

%d bloggere liker dette: