18 May

Hva må til for at universiteter kan bidra mer til næringsutvikling i Norge?

NMBU logo

NMBUs referat fra deres drømmeløfts-arrangement den 30. april inneholder en rekke anbefalinger til Innovasjon Norge.

På arrangementet deltok blant andre Mari Sundli Tveit, rektor (NMBU), Johan E. Hustad, prorektor for nyskaping (NTNU), Morten Dæhlen, dekan, matematisk – naturvitenskapelige fakultetet (UiO), Kenneth Ruud, prorektor, Norges arktiske universitetet (UiT), Per Ramvi, spesialrådgiver for innovasjon og nyskaping (UiS) og Reid Hole, dekan, fakultet for biovitenskap og akvakultur (UiN). Med andre ord: Mange av universitetene var representert.

I referatet vises det blant annet til følgende forslag:

  • Sats på studentene – en uutnyttet ressurs. Studenter og ferdige kandidater er Norges mest uutnyttede potensial for økt innovasjon. Innovasjon Norge må satse mer på denne gruppen. Styrk også samarbeidet mellom Innovasjon Norge og UH-institusjonene på utdanningssiden. Begrens økningen av forskningsmidler til institusjoner som ikke har ansvar for utdanning.
  • Finansiering – økt støtte til UH-institusjonenes kommersialiseringsaktiviteter og opprett en nasjonal pre-såkornordning. TTO- kontorer samt næringslivs- og/eller innovasjonsenheter trenger økonomiske muskler. Øk finansieringen til FORNY-ordningen i Forskningsrådet og opprett en nasjonal pre-såkornordning for å stimulere unge gründere og entreprenører til å satse på utvikling av nye produkter, løsninger og tjenester.
  • Utvikling av innovasjonsøkosystemet – en nødvendighet for økt innovasjon. Utvikling av innovasjonsøkosystemet i form av møteplasser mellom forskere, studenter og næringsliv, egne TTO-kontorer, innovasjonssentre, inkubatorer, kompetansemeglere, karriereresentre, ideverksteder mv. er nødvendig for at UH-institusjonene skal bidra til mer næringsutvikling. Innovasjon Norge og UH-sektoren bør finne fram til et knippe av tiltak som kan bidra til å videreutvikle systemet.

Les mer: NMBU referat med forslag til Innovasjon Norge

%d bloggere liker dette: