31 May

Innspill til en ny retning for offentlig-privat innovasjon

Omslag rapportPå dagens Innovasjonstale-arrangement overrakte administrerende direktør Anita Krohn Traaseth den nye Drømmeløftrapporten Innspill til en ny retning for offentlig-privat innovasjon til næringsminister Monica Mæland.

Rapporten, som går inn på utfordringer og muligheter for innovasjon i og for offentlig sektor, oppsummerer innspill og forslag Innovasjon Norge har mottatt i forbindelse med hele hele Drømmeløft-prosessen.  Rapporten gjør også bruk av nye innspill fra 23 aktører med kunnskap om — og interesse for — offentlig-privat innovasjon.

Offentlig-privat innovasjon er innovasjonsprosesser der offentlige og private aktører samarbeider om utviklingen av nye eller forbedrede produkter og prosesser som kan hjelpe de offentlige institusjonene til å nå sine mål, samtidig som innovasjonene kan brukes av bedriftene til å erobre nye markeder.

Rapporten inneholder også årets innovasjonstale, som tar utgangspunkt i de samme innspillene.

Last ned Drømmeløftrapporten om offentlig-privat innovasjon

Innovasjonstale-arrangement i andre deler av landet.

18 May

Helsevett-reglene – morgendagens honningkrukke for norsk helsenæring?

Ung gutt på sykehus (foto: Keith Brofsky)

Professor dr.med. Kari J Kværner ved Idépoliklinikken ved Oslo universitetssykehus har sendt oss åtte helsevettregler for utviklingen av den norske helsenæringen.

Her er en av dem:

«Helsevettregel 2: Legg ikke ut på langtur uten trening. Hjemmemarkedet må komme først. Utvikling og uttesting er nødvendig, og (innovative) anskaffelser en absolutt forutsetning.»

Norge har høy medisinsk- og helsefaglig kompetanse, stort internasjonalt fagnettverk og er viktig referanse i veien mot et globalt marked.

Hvordan:

Sykehus må på legges å være utviklings- og uttestingsarena – og fungere som ”kvalitetsstempel”. I dag gjøres kliniske studier i form av medikamentutprøvinger. Sykehus (gjerne i et samspill med kommuner) bør bli like gode som testarena for utprøving av ny teknologi/tjenester. Pilotere innovative anskaffelser gjennom stor institusjon3.

Hvem:

Helse- og omsorgsdepartementet bestille i Oppdragsdokumentet x% deltakelse i slike studier for (utvalgte) sykehus. Nærings- og fiskeridepartementet/Innovasjon Norge, Forskningsrådet mfl. integrerer slike arenaer i eksisterende klyngeprogrammer. Beordre offentlige institusjoner til å gjennomføre Y% av nyinvesteringer årlig i form av innovative anskaffelser.»

Last ned: Helsevettreglene

(foto: Keith Brofsky)

 

%d bloggere liker dette: