23 Nov

Innovasjon Norge legger frem rapport om ren energi i det grønne skiftet

Den nye Drømmeløfts-rapporten fra Innovasjon Norge presenterer norsk næringslivs muligheter innenfor produksjon og bruk av ren energi og gir råd om hvordan Norge kan erobre globale markeder på dette området.

Forside med bilde av barn og vindmøller

Den nye rapporten om mulighetsområdet ren energi.

Rapporten kan lastes ned her! (PDF)

Her er noen av anbefalingene fra rapporten:

Rapporten presenterer en visjon om et Norge der nesten alt energiforbruk er basert på ren elektrisitet.

Alt bør drives av ren norsk strøm. Det gjelder også transportsektoren. Etter 2023 bør kun nye biler med nullutslipp tillates solgt i Norge. Vi trenger flere elektriske ferger og skip i norske fjorder og norske farvann.

Norge må være attraktivt for utenlandske selskaper både når det gjelder kjøp av varer og tjenester og investeringer i norsk næringsliv.

Virkemiddelapparatet må hjelpe flere norske bedrifter ut i verden, slik at de kan få brynet seg i konkurransen, finne ny kunnskap og vinne nye markeder. Verden bør  bli et «hjemmemarked» for norsk teknologi- og tjenesteleverandører.

I rapporten understrekes det at det offentlige må gå foran som en krevende bruker og en krevende lovgiver. Slik kan det offentlige være med på å stimulere til innovasjon i norsk næringsliv. For eksempel kan man allerede nå stille krav om at alle nye offentlige bygg skal være nullutslippsbygg.

I rapporten argumenteres det også for at Norge bør bruke mye av vannkraften til bærekraftig industriproduksjon hjemme, fremfor å eksportere mer av den til utlandet.

Du finner alle Innovasjon Norges innovasjonspolitiske anbefalinger for mulighetsområdet ren energi i del 5 av rapporten.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

%d bloggere liker dette: