22 May

Innovasjon Norges syv kundeløfter i 2015

Toril Bariusdotter Ressem (Foto: Olav Storm)

På Innovasjon Norges arrangement 21. mai presenterte Toril Bariusdotter Ressem, viseadministrernede direktør i Innovasjon Norge, selskapets syv kundeløfter for 2015.

Her er hennes manus:

«Gjennom 2013 og 2014 ble det gjennomført en bred evaluering av organisasjonen, der vi stilte følgende spørsmål til våre kunder: Er Innovasjon Norge en tidstyv? Og svarte de på spørsmålet? Ja, til de grader! Det er ikke mulig å gjengi alle forslag her, ei heller kan vi levere på alt dette året, men over 500 kundestemmer har gjort det enkelt for oss å prioritere i bunken av forslag.

For gründerne snakket til oss om bruk av tid: Saksbehandlingstiden er altfor lang! I tillegg er det stor variasjon – fra 1 til 60 dager avhengig av hvem som behandler søknaden.

Gründerne sa også: Mitt viktigste konkurransefortrinn for å komme på banen som gründer(for å konkurrere med etablert virksomhet) er tempo og fleksibilitet. Så speed opp søkerprosessen, sa de – please!

Dette er det vi kaller en rak puck – derfor leverer vi i 2015 generelt

  1. Kortere behandlingstid til gründere

Med et helt spesielt fokus på Etablerertilskudd Fase 1 – der vi standardiserer og reduserer behandlingstid fra 60 til 4 dager i første omgang. Uten å bruke ei krone på digitale løsninger. Kun ved å innføre beste praksis.

Men de ga seg ikke med det – gründerne: Gi oss gode og intuitive selvbetjente løsninger – som er tilgjengelig for oss 24/7, sa de! Vi jobber døgnet rundt – ikke bare i den «normale» arbeidstiden! Derfor leverer vi også – som første del av Innovasjon Norges gründerportal:

  1. MinSide for Gründere

(som vi kjenner godt fra bank og forsikring)

På enkelt vis skal MinSide veilede gründeren gjennom en interaktiv, intuitiv elektronisk søkeprosess der gründeren blir veiledet gjennom prosessen; og målet er «riktig» søknad på første forsøk!

I tillegg til prosessforbedringer som vi påvirker selv, er det gjennom årets statsbudsjett gitt tilgang til mer kapital og for gründerne betyr dette i 2015

  1. En økning i Etablerertilskuddet på 110 MNOK

Entreprenørskapsånden er økende i Norge. Med økte rammer får langt flere mulighet til å teste sin idé i markedet. For det er det vi ber lovende gründere om å gjøre – Test løsningen din på reelle kunder! – Finnes det et marked for idéen din? Feil tidlig! Korriger mange ganger!

Og når det er gjort og hjemmemarkedet er testet og har respondert positivt, da er det på tide å komme seg videre – komme seg ut – kanskje teste idéen sin mot de skarpeste innovative miljøene i Silicon Valley eller Singapore? Vi sier det sånn: Svømmer de fortsatt – er de «born global»!

Derfor skalerer vi nå tilbudet med

  1. Mer eksportrådgivning og EU-finansiering for gründere og vekstbedrifter med globale ambisjoner

Den økte etterspørselen på internasjonal rådgivning som vi nå opplever, er svært positiv. Det er en erkjennelse at for ambisiøse norske nisjebedrifter er hjemmemarkedet for lite.

Det har vist seg å være mye å hente for dyktige småbedrifter i EU, både når det gjelder penger, kompetanse og nettverk. Norge sender få søknader med god uttelling. Vi støtter og heier frem små – og mellomstore bedrifter som har mulighet til å nå opp i europamesterskapet i innovasjon!

Som Anita har vist i sin presentasjon av vår prosess, har også vi i Innovasjon Norge rigget organisasjonen i tråd med et generelt og nødvendig samfunnspolitisk retningsvalg der bærekraft står helt sentralt. Derfor er det spesielt gledelig å formidle

  1. Mer kapital til bygging og testing av grønne, teknologiske pilotanlegg.

Miljøteknologiordning har økt med i alt 157 millioner.

Allerede i 2014 gikk 27 % av lån og tilskudd til grønne prosjekter. Med systematisk innsats fra alle våre distriktskontorer med å mobilisere næringslivet landet rundt – og med drahjelp fra synkende oljeinvesteringer – er etterspørselen etter grønne tilskudd nå meget høy. Miljøinvesteringer og nye teknologier er forbundet med til dels høy risiko og det kan være vanskelig å hente privat og industriell kapital til å finansiere piloter og testingsanlegg. Der er vår plass! – Der skal vi bidra!

Lokalmat og unike reiselivsopplevelser er i vinden som aldri før!! Sterk markedsdrevet etterspørsel har gitt mange bønder både mot og lyst til å satse der man ser nye inntektsmuligheter. Et økende antall bedrifter innen landbruk har lykkes. De har fått stor oppmerksomhet i markedet og er gode forbilder for mange som har hatt lyst, men kanskje ikke helt har hatt mot nok?  Gjennom

  1. Økte rammer på 20 millioner for utvikling og forskning innen landbruk

ser vi er viktig bidrag i videre utvikling av det bioøkonomiske fotavtrykket – vi vil backe de som nå har lyst – og mot – til å ta spranget inn i et nytt paradigme!

Og så det siste, men slett ikke det minste; etablering av to nye såkornfond.

  1. Mer såkornkapital

300 millioner statlig kapital skal matches med 300 millioner privat kapital. I 2015 har vi  fokus på utvelgelse av forvaltningsmiljøer for innhenting av privat kapital. Fondskapitalen vil først være tilgjengelig for markedet i 2016, men det er jo rimelig snart!»

Foto av Toril Bariusdotter Ressem ved Olav Storm.

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

%d bloggere liker dette: