18 May

Kristin Skogen Lund, NHO og Gerd Kristiansen, LO, diskuterer fremtidens næringsliv

Krohn Traaseth, Skogen Lund, Gerd Kristiansen. Foto: Siv Isabel Eide

Vi må være forberedt på store endringer! Det er meldingen fra Kristin Skogen Lund (NHO), Gerd Kristiansen  (LO) og deltakerne på Innovasjon Norges drømmeløft-arrangement 17. mars.

Arbeidsliv og samfunnsliv må forvente kraftige endringer i årene som kommer. Arbeidslivet i Norge forandrer seg, ikke bare fordi oljen vil utgjøre en mindre andel av norsk økonomi, men også fordi de globale konkurranseparameterene endrer seg raskt samtidig som klimaendringene krever ny adferd hos både bedrifter og forbrukere.

De to tegner et fremtidsbilde av et arbeidsliv og samfunnsliv som kan bli mer fragmentert og hvor vi kan miste de trygge, forutsigbare rammene vi er vant til. De er sikre på at mange arbeidsplasser vil gå tapt. Derfor vil vi kunne få en todeling av arbeidsstokken, delt i høykompetente og mindre kompetente arbeidstagere.

De som ikke har tilstrekkelig etterspurt spisskompetanse vil kunne oppleve et utenforskap som ikke bare vil skyldes kompetanse nivå, men også konkurransen fra utenlandsk arbeidskraft. Og selv ikke de høykompetente vil kunne føle seg trygge fordi deres kompetanse vil kunne være tilgjengelig fra lavkost land via internett.

De er imidlertid begge trygge på at vi vil kunne klare å omstille oss til nye de nye situasjoner, bare vi er våkne og fanger opp og reagerer raskt på endringssignalene vi får. Det gjelder også offentlig sektor, som ikke får så klare beskjeder som næringslivet får fra sin bunnlinje.

Tryggheten deres er basert på det faktum at nordmenn er gode på livslang læring. Medarbeiderdrevet innovasjon og omstilling er allerede en driver for norsk produktivitetsvekst. Det etablerte trepartssamarbeidet sikrer at arbeidsliv og samfunnsliv endres parallelt. Og vi våger nå å snakke om at det er nødvendig med en ledelse som sikrer at både upopulære og populære tiltak blir gjennomført.

De nye arbeidsplassene vil komme fra områder vi allerede er gode, men i nye former skapt både gjennom entreprenørskap og intraprenørskap. Naturressurser, havrommet og grønne teknologier vil være kilder til nyskaping. Dette forutsetter at imidlertid at det finnes incentiver for å gjøre ting på nye måter og at vi tillater risiko.

Drømmen er at alle kan være med og alle skaper velferd gjennom arbeid, selv om de fleste antageligvis vil skifte karrierer flere ganger i løpet av arbeidslivet.

Se video-opptak fra arrangementet her!

Foto: Krohn Traaseth, Skogen Lund og Gerd Kristiansen på drømmeløfts-arrangementet i Oslo 17. mars. Foto: Siv Isabel Eide

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

%d bloggere liker dette: