17 Jun

Offshore Wind och dess möjligheter i Östersjöregionen

Wind turbines farm in sea near Denmark (photo: Svetlana Tebenkova)

Nordic Trade valde att genomföra en drömmelyft aktivitet kopplat till ämnet Offshore Wind och dess möjligheter i Östersjöregionen.

Av avdelingsleder Tina Norlander, Innovasjon Norge, Stockholm

Eventet hölls den 13 mars dagarna efter den internationella EWEA konferensen i Danmark. Genomförandet hade formatet av ett informellt rundabordsamtal med deltagare såväl på kontoret i Oslo samt genom video från övriga Norden kontor.

Nedan följer de viktigaste frågorna som diskuterades samt uppsummering av de förslag på möjliga initiativ att ta framöver.

1. Vad är nuläget för offshore wind, gett den internationella ekonomin och globala/lokala utmaningar.

• Offshore är en liten industri som inte haft lika stark tillväxt som förväntade några år sedan. Det är fortfarande en omogen industri. Faktorer som kan förklara detta är att det är fortsatt är osäkerhet internationellt runt det regulatoriska.

• Norge har en liten del av denna lilla kaka, men målsättningen från branschen är att Norge ska ta en större del av del av denna lilla kaka. Nackdelen idag är att Norge saknar en hemmamarknad och att branschen domineras av små aktörer och avsaknad av de stora Norska aktörerna. Utan dessa stora aktörer är det svårt att bygga en ny växtkraftig industri.

• Det sjunkande oljepriset kan ev möjliggöra att resurser inom Olje/Maritime sektorn dras mer mot Offshore industrin och ser på denna sektor som möjlig avnämnare för sin kompetens och lösningar. Dock ännu inte tillräcklig brännplatta för de stora aktörerna ska skifta fokus.

• Internationellt sett så har Kina ambition att utveckla offshore wind men det finns en osäkerhet om hur tillgänglig denna marknad blir för Norska aktörer. Japan en annan möjlighet (Flytande) men japanerna arbetar själv systematiskt för att ta en större andel av den internationella delen. Sverige utreder förutsättningar till Offshore och ska vara klar med din utredning till sommaren.

2. Vad innebär detta för marknaden i Östersjöregionen nu och framöver?

• Östersjöområdet har delvis annorlunda natur/tekniska förutsättningar än Nordsjödelen. Detta skulle ev kunna möjliggöra användandet av mindre kostbar teknik här, då ev installationer ligger närmare kust etc. Men Östersjöregionen är inte en faktisk marknad idag utan det är fortfarande i Nordsjön där kommersiella avtal görs. Det är därför inte realistiskt att enbart satsa på Östersjöregionen.

• Kritiskt del för utvecklingen i regionen är att man löser utmaningarna med en Internationell supergrid och kan finansiera kabeln mellan olika länder. Möjligheter finns här att formera landsöverskridande industri projekt med aktörer i närmarknaden.

3. Vari ligger Norges unika kompetens/fördelar i detta scenario?

• Norges har unik kompetens inom flytande offshore som man kan ta position med om man önskar. Men detta är inte statiska fördelar utan ett område som omvärlden mycket väl kan komma ikapp inom om Norge inte fortsätter att utveckla detta. Utöver detta finns styrkepositioner inom ”Shipping and special vessels, maritime operations, electric components, installations, cables and cabling, fundament and project management related to offshore”.

4. Vad krävs för att norsk industri ska kunna realisera möjligheter internationellt och i Östersjöregionen?

• Det krävs kritisk massa nationellt för att kunna bygga en ny industri. Även stora norska bolag är små i det internationella perspektivet. Behov av att skapa allianser inte bara nationellt men också med andra stora internationella aktörer. Att bygga en ny industri tar dock tid.

• Det krävs också att industrin gör en analys/sammanställer redan befintliga fakta runt på vilka marknader som är aktuella, och identifierar vad som krävs för att man ska lyckas på resp marknad.

• Det krävs också att industrin verkligen tydliggör var Norsk näring verkligen har spets som gör dem intressanta att samarbeta med för internationella aktörer. Det krävs också att man identifierar inom vilka områden/typ av komptens man behöver partnerskap inom för att lyckas.
Här kan Norden vara ett intressant alternativ då det finns stark kompetens och tradition runt skalbar internationell industrialisering i Sverige och högt tekniskt kunnande i Finland.

5. Kritiska succefaktorer och tänkbara showstoppers för att lyckas?

• Viktigaste kristiska succefaktor är att Norge fortsatt har teknologiutveckling inom området och att man där arbetar med att göra samma kostnadsreduktionsresa som oljeindustrin gjort.

Största showstopper är att många av de stora aktörerna fortfarande är fast i Oljeindustrin och har tillräckligt med goda marginaler där. Intresset för omställning mot offshore wind blir då begränsat.

6. Vilka initiativ behövs från myndighetern för att stötta industrin så att den möter internationella behov?

• Skapa incentiver för privatkapital att finansiera små teknikbolag så att de kan ta sig över dödens dal.

• Värdera att samman med våra skandinaviska grannar om vi kan starta ett gemensamt demo/test & utvecklingscenter i Östersjöregionen. Detta kan fungera som drivare för fortsatt tekniskt utveckling samt att attrahera in de internationella aktörer som vi vill samarbeta med.

• Se offshore som en möjliggörare för att kunna se positionera Norge som en leverantör av förnybar energi/balanskraft gentemot länder som saknar dessa möjligheter (gridlösning är en förutsättning).

7. Vilken roll kan IN och UD ta för att förverkliga målbilden för norsk offshore wind?

• Såväl IN som UD ser gärna samman ett långsiktigt samarbete med industrin. Detta behöver baseras på att industrin bedömer vilka marknader som är intressanta för industrin och att man har en tydlig bild av vad aktörerna i industrin behöver, och inom vilka områden man söker partnerskap och allianser inom.

Team Norway kan då utveckla nätverken in mot berörda miljöer, fungera som dörröppnare och arbeta för att påverka politikerna till att få nödvändiga beslut och incentiver på plats.

Foto: Svetlana Tebenkova

Stikkord: vindkraft, energi, Østersjøen, Norden

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

%d bloggere liker dette: