18 May

Tankesmiene om morgendagens utfordringer for norsk samfunn og næringsliv

Haaland, Gerhardsen og Clemet på Innovasjon Norges drømmeløft med tankesmier (foto: Innovasjon Norge)

Den  28. januar 2015 samlet Innovasjon Norge noen av tankesmiene til innovasjonspolitisk debatt i Oslo.  Panelet bestod av Kristin Clemet fra Civita, Marte Gerhardsen fra Agenda og Hermund Haaland fra Skaperkraft.

De tre var enige om at Norge står overfor en omfattende omstilling i næringslivet. De hadde ulike oppfatninger om vi faktisk står overfor en krise.  Uenigheten kan skyldes sterk tilliten til norsk omstillingsevne og et godt fundamentert og trygt velferdssamfunn.

De tre var enige i det er nødvendig og mulig med endringer i dagens innovasjonspolitikk, holdningene til risiko og viljen til å kommersialisere nye ideer. Innovasjonspolitikken bør bli bredere og få en tydeligere rolle i utformingen av rammebetingelser. Den bør ha betydning for hele den økonomiske politikken, i følge disse ekspertene.

Det ble påpekt at relativt sikre investeringer i eiendom fortrenger investeringer i innovasjon.

Innovasjon er risikofylt. Det er stort behov for tidlig fase riskokapital, men tilførselen bør skje i et samspill mellom private og offentlige aktører. Det må være lov både å feile og å feire suksess.

Allerede i barnehagen bør lysten til å skape arbeidsplasser vekkes og den bør stimuleres gjennom hele utdanningsløpet og i kontakt med næringslivet. Frafallet i videregående skole kan være tegn på en begynnende krise.

De understreket at vi må flytte ressurser, talenter og teknologi inn i en ny fase hvor bærekraft, et grønnere samfunn, behov for mer omsorg og evne til å høste av mangfoldet i befolkningen vil måtte stå sentralt.

Debatten berørte også forholdet til fattige land. Disse fortjener å få samme velstand som oss. Til den utviklingen trenger de energi og Norge må bidra til at de kan bruke grønn energi.

Se video-opptak fra arrangementet her!

Foto: Haaland, Gerhardsen og Clemet på Innovasjon Norges drømmeløft med tankesmier (foto: Innovasjon Norge)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

%d bloggere liker dette: