22 May

Å leve mellom to stoler – ekstraprenørens rolle

Mennesker i kontorlandskap

SoCentral har sendt oss et notat om ekstraprenøres rolle for innovasjon. Ekstraprenører er endringsagenter som beveger seg mellom virksomheter og sektorer, sprer ideer og løsninger. De bygger konsensus og felles mål, mobiliserer til handling og leder samarbeid.

SoCentral skriver:

«Klima, eldrebølge, fremkommelighet i bykjerner og frafall i videregående skole er eksempler fra en lang liste over store og komplekse samfunnsutfordringer. I ytterste konsekvens vil de true vårt fremtidige velferdssamfunn.

Slike omfattende samfunnsproblemer har blitt kalt for floker. En floke oppleves som uhåndgripelig. For hva er egentlig kjernen av problemet? Hvor stort er omfanget? Og hvor skal vi begynne?

En floke har ikke én eier, men mange interessenter; offentlige myndigheter, ideelle organisasjoner, private bedrifter og det sivile samfunn. Blant disse dukker det fort opp motstridende interesser. Resultatet blir ofte enkeltstående initiativ som gir kortsiktig gevinst til én gruppe. En liten bit av tråden nøstes opp, ikke den store floken.

Ved å se og handle mer helhetlig kan vi oppnå store samfunns- og bedriftsøkonomiske gevinster. Over hele verden begynner skillet mellom offentlig – privat – frivillig å viskes ut. Vi begynner å innse at vi alle er en del av problemet og dermed også bør være en del av løsningen. Samarbeidsklima endres og nye samarbeidsmodeller vokser frem. Det gir grobunn for en ny rolle.

En aktør som jobber med å mobilisere og drive frem samarbeid og innovasjon for samfunnets beste. Denne rollen har fått et navn – ekstraprenør .»

Last ned notatet her: Å LEVE MELLOM STOLER – #drømmeløftet – Innovasjon Norge

Kontakt daglig leder Thomas Berman i SoCentral for mer informasjon.

(foto: Thinkstock)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

%d bloggere liker dette: