16 Aug

Arendalsuka: Innovasjon Norges nye rapport om helse og velferd

Forsidebilde rapport, sykepleier med ung pasient

Innovasjon Norges rapport om helse og velferd

I dag legger Innovasjon Norge frem en ny rapport om utfordringer og muligheter  innenfor  helse- og velferd på et eget arrangement under Arendalsuka.

Rapporten følger opp Innovasjon Norges Drømmeløft-prosess for omstilling i norsk næringsliv.

Helse- og velferd er ett av seks mulighetsområder identifisert på grunnlag av innspillene fra Drømmeløftet.

Last ned rapporten her: Drømmeløfts-rapporten om helse og velferd (PDF)

I Innovasjon Norges rapport om helse, velferd og næringsutvikling legger selskapet frem følgende anbefalinger:

 • Innovasjon Norge anbefaler at mer av de offentlige forskningsinvesteringene i helse — minst 15 prosent — brukes på å bygge helsenæring og å skape løsninger og arbeidsplasser.
 • Innovasjon Norge anbefaler at norske myndigheter setter som mål å skape 10 000 nye kunnskapsbaserte arbeidsplasser i den private helsenæringen de neste ti årene.
 • Innovasjon Norge foreslår at det etableres et nytt såkornfond på minst 500 millioner kroner som øremerkes helseinnovasjon.
 • Innovasjon Norge foreslår også at det innføres skatteinsentiver som trigger flere private investeringer i helseinnovasjon.
 • Innovasjon Norge anbefaler videre at norske myndigheter satser minst 100 millioner kroner på kommersiell utnyttelse av biobanker og helseregistre de neste ti årene.
 • Innovasjon Norge har som ambisjon at minst 50 prosent av våre kunder i helsesegmentene skal innovere i samarbeid med utenlandske partnere innen 2020.
 • Innovasjon Norge anbefaler at helseklyngene får i oppdrag å være motor for omstilling og teknologioverføring i næringslivet.
 • Innovasjon Norge foreslår også en nordisk pilot på helseklyngesamarbeid.
 • Innovasjon Norge anbefaler at regjeringen etablerer et tverrdepartementalt råd som setter strategiske prioriteringer for utvikling innen helse og velferd.
 • Innovasjon Norge anbefaler også at Forskningsrådet og Innovasjon Norge piloterer en felles utlysning for forskning og innovasjon med grunnlag i viktige helseutfordringer.
 • Innovasjon Norge anbefaler at regjeringen etablerer en variant av den britiske SBRI-ordningen — der offentlig sektor definerer problemene som skal løses og bedriftene konkurrerer om å få samarbeide med helsevesenet for å utvikle løsninger — og at det kanaliseres 500 millioner kroner årlig til investeringer i innovasjon i helsetjenestene.
 • Leverandørutviklingsprogrammet og Innovasjon Norge bør sammen pilotere såkalte Innovasjonspartnerskap — der næringsliv, kommuner og etater samarbeider om å finne løsninger på viktige utfordringer — som en mulig modell for økt markedsdialog og samarbeid.

Mer om Innovasjon Norges arrangementer på Arendals-uka.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

%d bloggere liker dette: