21 May

NITO: «Drømmeløft kan redde ingeniører i oljenæringen»

NITOs president Trond Markussen (foto: NITO)

I et oppslag på organisasjonens hjemmesider skriver Norges teknologi- og ingeniørorganisasjon at Drømmeløftet gir Norge en anledning til å tenke utradisjonelt om olje og gassnæringen.

«- Hvordan bevare den norske teknologiske spisskompetansen, hvordan sikre teknologiske og klimamessige løft i næringen, samt bevare, videreutvikle og skape nye arbeidsplasser? Drømmeløftet kan gi svaret, sier NITOs president Trond Markussen.»

Forfatteren, Jo Michael, påpeker at norske myndigheter må våge å ta utradisjonelle virkemidler i bruk:

«Bondevik-regjeringen tok et grep i 1999 da oljeprisen var lav, ved å sette av midler til prosjektrettet teknologiutvikling i petroleumssektoren.

– Dagens regjering bør gjøre noe lignende for å opprettholde viktig kompetanse og konkurransekraft i norsk industri. NITO ser for seg at Innovasjon Norge kan være en sentral bidragsyter her, med sin lange erfaring med innovasjon og lokal tilstedeværelse, sier Markussen.»

NITO oppfordrer regjeringen til å starte et prosjekt for innovasjon i olje- og gassnæringen, for å sikre at beholder spisskompetansen innen olje og gass, samt sikrer teknologisk utvikling som bidrar til mest klimavennlige løsninger.

Les hele artikkelen på NITO.no!

Foto: NITOs president Trond Markussen (foto fra NITO)

%d bloggere liker dette: