14 Jul

Én aktør bør samordne og syndikere de ulike offentlige aktørenes innovasjonspolitiske virkemidler

Man som står foran en kompassrose

I Drømmeløfts-prosessen fikk vi også inn konkrete forslag til nye måter å hjelpe bedrifter frem til relevante innovasjonstjenester. Her er et slik forslag, fra Kapitalguiden, et Stockholms-basert firma som bygger samlingsportaler for offentlige finansieringmuligheter på en global struktur.

Drømmeløftet handler om å gjøre drømmer til virkelighet

Av Jan Furuvald, Kapitalguiden

Å innfri egne drømmer er ikke lett.  Å innfri andres drømmer er nesten umulig.   De fleste små og mellomstore bedrifter (SMB) mener at offentlig finansiering har som oppgave å hjelpe dem til å oppnå sine drømmer.   

Hvorfor opplever da så mange kunder å få sine drømmer knust?  Kan grunnen være at det er lite samsvar mellom kundens forventninger til det offentlige og de løsninger offentlige tilbyr sine kunder?

To ting er i alle fall sikkert: Det å ikke finne frem i «søknads-jungelen» eller det å mangle eller ikke få kunnskap om finansieringsmuligheter, legger mange drømmer i grus.

Read More

01 Jul

Vi trenger mer innovasjon i norsk handel

Mann bærer planke

Det tok faktisk tid før tjenester ble sett på som en opplagt del av innovasjonspolitikken. Svært mange så på industriproduksjon som den eneste formen for «virkelig» verdiskaping, og tjenester var i beste fall noe som kom på toppen av det.

I dag øker erkjennelsen av tjenester, som for eksempel varehandel, er verdiskapende på like linje med mer tradisjonell vareproduksjon. Vi ser også at det blir vanskeligere og sette opp et klart skille mellom vareproduksjon og tjenesteproduksjon. Det to er ofte to sider av samme sak.

Under vårens drømmeløfts-arrangementer fikk tjenestesektoren mye oppmerksomhet. Virke arrangerte i tråd med dette et eget drømmeløfts-seminar om innovasjon i norsk varehandel, som jeg hadde glede av å være med på. Her er rapporten fra det seminaret.

Per Koch, Innovasjon Norge

Oppsummering fra Drømmeløftet for norsk handel hos Virke 27. april

Ved Camilla Skjelsbæk Gramstad, Virke

Landets 65 000 handelsbedrifter sysselsetter 365 000 personer og står for 9 prosent av den totale verdien av alle varer og tjenester som produseres på fastlandet. Dette gjør handelen til Norges største sysselsetter i privat sektor. Varehandelen har vært en viktig driver for den norske produktivitetsveksten. Dette er blant annet blitt forklart med etablering av nye forretningsmodeller og utnyttelse av ny teknologi.

Read More

%d bloggere liker dette: