31 May

Drømmeløft for flyktninger

Flyktninger på seminar i Innovasjon Norge

Av spesialrådgiver Per Koch, Innovasjon Norge

6. mai 2016 arrangerte Frelsesarmeen, tenketanken Skaperkraft, nettverket Guts to Change og Innovasjon Norge et Drømmeløft-seminar for flyktninger. Vi ville høre flyktningenes egne ideer om hvordan de kan bidra til utviklingen av norsk økonomi og samfunn.

27 flyktninger, fra Syria, Afghanistan, Iran, Irak og Uganda, og bosatt på Frelsesarmeens akuttmottak på Teisen, brainstormet om arbeid, entreprenørskap, samarbeid med lokalbefolkningen, utdanning og mye mer.

Skaperkraft har nå publisert en rapport fra seminaret. De påpeker blant annet at kompetansen blant de fremmøte var svært mangfoldig. En av flyktningene var i gang med en doktorgrad, noen var utdannet lærere, en var mekaniker, en var ekspert på mobiltelefoni, noen hadde startet på en utdanning innen IT og teknologi, andre hadde flere års økonomiutdanning, en hadde tatt en bachelorgrad i teatervitenskap osv.

En av deltakerne foreslo konkret å etablere en egen nettside hvor asylsøkere med ulike type kompetanse kunne kobles mot bedrifter, mentorer og andre som kan gi jobb eller nettverk. Dette ble også fulgt opp av Guts to Change som hadde seminar på Stortinget den 9. mai.

Rapporten identifiserer fire anbefalinger med bakgrunn i debatten:

  1. Innføre en ny ordning hvor alle flyktninger som ankommer Norge og som bosettes i mottak enkeltckan få delta i frivillig arbeid i sitt nye lokalsamfunn. Ansvar for oppfølging bør ulike frivillige organisasjoner har, sammen med mottaksmyndighetene.
  2.  Etablere en plattform hvor man lett kan pitche nye gründerideer, gjerne under fanen til Innovasjon Norge
  3. Få på plass et utvidet mentorprogram, hvor alle yrkesgrupper er inkludert. “Det er ikke bare gründere og ledere som trenger mentorer, men også bilmekanikere og lærere.”
  4. Etablere flere møteplasser mellom flyktninger og nordmenn for å raskere  å på plass nødvendige nettverk.

Skaperkraft har mer om seminaret.

Rapporten kan lastes ned her!

Foto: Per Koch

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

%d bloggere liker dette: