18 May

Helsevett-reglene – morgendagens honningkrukke for norsk helsenæring?

Ung gutt på sykehus (foto: Keith Brofsky)

Professor dr.med. Kari J Kværner ved Idépoliklinikken ved Oslo universitetssykehus har sendt oss åtte helsevettregler for utviklingen av den norske helsenæringen.

Her er en av dem:

«Helsevettregel 2: Legg ikke ut på langtur uten trening. Hjemmemarkedet må komme først. Utvikling og uttesting er nødvendig, og (innovative) anskaffelser en absolutt forutsetning.»

Norge har høy medisinsk- og helsefaglig kompetanse, stort internasjonalt fagnettverk og er viktig referanse i veien mot et globalt marked.

Hvordan:

Sykehus må på legges å være utviklings- og uttestingsarena – og fungere som ”kvalitetsstempel”. I dag gjøres kliniske studier i form av medikamentutprøvinger. Sykehus (gjerne i et samspill med kommuner) bør bli like gode som testarena for utprøving av ny teknologi/tjenester. Pilotere innovative anskaffelser gjennom stor institusjon3.

Hvem:

Helse- og omsorgsdepartementet bestille i Oppdragsdokumentet x% deltakelse i slike studier for (utvalgte) sykehus. Nærings- og fiskeridepartementet/Innovasjon Norge, Forskningsrådet mfl. integrerer slike arenaer i eksisterende klyngeprogrammer. Beordre offentlige institusjoner til å gjennomføre Y% av nyinvesteringer årlig i form av innovative anskaffelser.»

Last ned: Helsevettreglene

(foto: Keith Brofsky)

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

%d bloggere liker dette: