01 Jul

Innovasjon Norges historie på 7 minutter

Screenshot fra video av Innovasjon Norge. Kommentator med laboratorium i bakgrunnen.

I forbindelse med lanseringen av Drømmeløftet publiserte Innovasjon Norge en video som presenterer selskapets historie på en ny og fargerik måte. I dag publiserer vi teksten til fortelleren, Line Verndal.

Videoen ble produsert av News on Request, og manus ble skrevet av

Norge har lenge vært et ruralt og fattig bondesamfunn, men i 1852 begynner en 150 år lang reise som skal endre dette. Den Norske Hypotekbank blir opprettet for å gi norske bønder billige lån, og folk som før måtte slite og jobbe for å gjøre andre rike fikk nå muligheten til å eie eget land og skape sin egen framtid.

I århundrer har vi eksportert tørrfisk men flåten er utdatert og må moderniseres for å holde tritt med utviklingen. Løsningen er en egen bank for fiskerne. Dette setter fart på den norske økonomien og lyden av måkeskrik og bølgebrus får selskap av harkende damp- og oljemotorer.

Lysere tider er på vei, og bondesamfunnet blir raskt et urbant industrisamfunn.

Depresjonen er et hardt slag for den unge, norske industrien. Nedleggelser, arbeidsledighet, desperasjon. Hva gjør vi? Sender vi fabrikkarbeiderne tilbake til plogene, båtene og sagbrukene? Nei, vi lager en storstilt framtidsplan og som en del av den får vi vår egen industribank. En bank som støtter folk med oppfinnsomhet og tiltakslyst!

I løpet av 30-tallet ser hundrevis av småbedrifter dagens lys og importvarer begynner å bli erstattet av norske varer. Ved krigsutbruddet er produksjonen større enn noen gang, men under okkupasjonen blir industrien nesten halvert og behovet for nytenking er enormt.

Innovasjon Norge og våre forgjengere har ikke selv skapt omstilling, men vi har vært her for å legge til rette for det, og i perioden etter krigen blir dette viktigere enn noen gang. Nord-Norge ligger i ruiner. Folk ønsker desperat å flytte hjem, men det mangler både materialer, transport, håndtverkere og penger. Alt mangler! Men landsdelen har fått en spesiell plass i folkets hjerter, og med hjelp fra Utbyggingsfondet for Nord-Norge blir den gjennoppbygget!

Igjen kan vi fortsette å tenke fremover.

Fulle av framtidsoptimisme oppretter vi Distriktenes Utbyggingsfond, DU: Et fond for en ny verden! Et fond som ikke bare er en passiv støttespiller, men en uavhengig og handlekraftig brikke i utvikling av distriktene.

Her hjemme får fondet frossenfisk-industrien til å blomstre, og samtidig får vi innpass i flere nye markeder ute i verden. Med hjelp fra det nyetablerte Norsk Eksportråd ligger det norsk fisk på fat i hele Europa og handelsflåten opplever sin gullalder i 50- og 60-årene hvor den står for to av tre nye arbeidsplasser i Norge.

Mange tenker at innovasjon handler om å tenke nye tanker og å se fremover, men veldig ofte er det vel så bra å ta gammel kunnskap og bruke den til noe nytt. I 1970, året etter at vi finner olje, gjøres det avgjørende fremskritt innen lakseavl. Ved å ta lærdom fra hvordan landbruket avlet fram Norsk Rødt Fe blir vi pioneerer på feltet! Denne forskningen havner i skyggen av oljenæringen, men 45 år senere er oppdrettsnæringen en stadig viktigere bærebjelke i norsk økonomi.

I den tradisjonelle industrien forsvinner det tusenvis av arbeidsplasser. Oljen er muligheten vår til å holde tritt med utviklingen – og til å bygge for fremtiden. Men å hente den opp viser seg å være en stor utfordring.

Vi trenger ny teknologi. Vi trenger en ingeniørbragd! Sammen med DU blir det nyetablerte Industrifondet et lokomotiv for utvikling og omstilling. Et mylder av underleverandører til petroleumsnæringen nyter godt av fondenes økte fokus på forskning og ny teknologi, og nye arbeidsplasser skapes!

Også den lange og stolte historien om Norske skipsbyggere får et nytt kapittel når vi nå trenger nye avanserte skipstyper.

Parallelt med dette får Norge øynene opp for potensialet i turisme, og Norsk Turistråd er et faktum. Turisme i Norge har røtter tilbake til 1850-tallet da britiske lorder oppdaget de unike lakseelvene våre, og den dag i dag fortsetter den norske naturen å begeistre turister fra innland og utland.

Nittitallet kommer. Internett og moderne teknologi er i ferd med å gjøre verden mindre – mer effektiv!

Det samme kan man si om de gamle og ærverdige institusjonene som gjennom 150 har støttet opp under utvikling og vekst: Landbruksbanken, Industribanken, Industrifondet, Fiskarbanken, DU, og Småbedriftsfondet. Nå slås de sammen til Statens Nærings- og Distriktsutviklingsfond.

Gjennom historien har mange omstendigheter tvunget oss til å tenke helt nytt. Nye generasjoner, med nye ideer tar over. Og, hvordan finner vi de nye løsningene? Ved hjelp av kunnskap, oppfinnsomhet og hardt arbeid!

Men dét alene er ikke nok. I 150 år har vi derfor utviklet det støtteapparatet som i dag er Innovasjon Norge – som skal løfte frem de nye ideene, tørre å tenke de store tankene – gå ett skritt lenger.

Gang på gang har vi måttet tilpasse oss og tenke nytt. Gang på gang har vi kommet sterkere ut av det. Nå gjør vi det igjen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

%d bloggere liker dette: