19 May

NTNU foreslår et nasjonalt senter for teknologi og bærekraft

NTNU Trondheim (foto: Mentz Indergaard/NTNU Info)

NTNU foreslår et tiltak for bærekraftige forretningsmodeller i samarbeid med næringslivet.

Universitetet skriver:

«Det ene av våre satsningsområder, NTNU Bærekraft, arbeider nå med et helt konkret forslag. For å forene krefter, og for å skape tilstrekkelig fokus på bærekraftige forretningsmodeller, er det nå et økende behov for at det etableres et Nasjonalt senter for teknologi og bærekraft. Dette kan være et tidsbegrenset, uavhengig senter hvor eierne er myndigheter og næringslivsorganisasjoner i samarbeid med organisasjoner som driver kunnskapsutvikling (universiteter og forskningsmiljøer).

Formålet skal være å skape inspirasjon til endring i næringslivet og vise vei gjennom eksperimenter og eksempler samt å utvikle ny kunnskap basert på forskning i samarbeid mellom næringsliv og forskningsmiljøer. En visjon for sentret er at norske produkter og norsk produksjon skal ha et internasjonalt renommé for å være bærekraftige.

Senteret vil bidra med oversikt over miljøkrav og bærekraftkriterier som må legges vekt på for å få til et grønnere skifte i norsk næringsliv. Samtidig vil senteret representere en kunnskapsressurs for hvordan bedriftene skal imøtekomme disse kravene. Materialflytkjeder, leverandørnettverk, økonomiske virkemidler og verdiskapingspotensialet vil bli analysert med hensyn på bærekraftige løsninger, både når det gjelder valg av materialer med lavere fotavtrykk og ved bedrifters strategiske valg i konkrete konkurransesituasjoner.

Vi ser for oss en prosjektperiode på ti år hvor mye av innsatsen legges ut til næringslivet, hvor vi vil utvikle piloter og demonstrasjonsprosjekter og på den måten bruke bedriftene som laboratorier.

Slik vil NTNU, sammen med de beste og mest spissede høyskolene, kunne produsere kunnskap og løsninger som setter Norge i førersetet for bærekraftige forretningsmodeller som er profitable. Og vi vil få mange nye ideer til hva vi skal leve av etter oljens tidsalder.»

Last ned oversendte filer her:
Drømmeløftet_NTNU
NTNU Energi
NTNU Bærekraft

Foto: NTNU Trondheim (Mentz Indergaard/NTNU Info)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

%d bloggere liker dette: