18 May

SINTEF: Etabler en helhetlig innovasjonspolitikk!

SINTEF logo

SINTEF kommer med en rekke policy-anbefalinger i sitt innspill til Drømmeløftet.

  • Sats på områder hvor Norge har konkurransefortrinn og som kan bidra til å løse globale samfunnsutfordringer.
  • Etabler en helhetlig innovasjonspolitikk
  • Styrk åpne konkurransearenaer
  • Gi rom for sterke kunnskapsmiljøer som evner å ta samfunnsansvar og internasjonale lederposisjoner
  • Styrk internasjonaliseringen av norsk forskning og innovasjon
  • Forsterk samspillsmodellen
  • Øk de langsiktige investeringene i forskning og innovasjon
  • Styrk verdikjeden for kommersialisering av forskningsresultater

SINTEF skriver blant annet at:

«Mange av de utfordringene vi står overfor er større og annerledes enn tidligere, og det er nødvendig å tenke nytt. Teknologi og kunnskap står helt sentralt i den globale konkurransen og for å løse de store samfunnsutfordringene. Hvor ønsker vi at Norge i 2050? Hva er drømmeposisjonen og hvilke grep gjør vi nå for å komme i drømmeposisjonen?

Norge og norske aktører må bidra på en global arena, det er her våre løsninger virkelig kan gjøre en forskjell. Det er ikke nytt: Vår historie innen maritim og marin næring, olje og gass, energiområdet og kratforedlende industrien har hatt stor internasjonal betydning.

Klimaendringene betyr at vi må endre vår økonomi. Det er både en utfordring og en mulighet. Mulighetsrommet er stort, det er mange eksempler på at miljø- og klimabevissthet har lagt grunnlaget for ny teknologi som kan gi økt lønnsomhet. Fremveksten av en bevissthet rundt miljøavtrykket på produkter gjør at dette kan gi reelle markedsfortrinn, som må gripes tidlig. Vi har mange fortrinn i Norge: Ren kraft, høyt kunnskapsnivå og godt utviklet samarbeid og tillit mellom samfunnsaktørene.

Forestillingen om at «innovasjon er kreativ destruksjon» (sitat Schumpeter) har aldri vært mer fremtredende enn i dag. Det var ikke talglysprodusentene som oppfant glødelampen og det er ikke de tradisjonelle bilprodusentene som revolusjonerer den el-bilen. Vi vet ikke i dag hva batteriteknologi, nye transportsystemer, energieffektivisering og additiv produksjon (3D- printing) bringer oss ved hjelp av IKT, nye materialer og smarte totalløsninger.

Det er dette drømmeløftet handler om for vår del. Hvordan kan vi bidra til at visjoner realiseres i en verden hvor mye er under ommøblering og hvor teknologi, kompetanse og kunnskap er avgjørende for konkurransekraft og bærekraft.»

Last ned: SINTEFs innspill til Drømmeløftet

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

%d bloggere liker dette: