18 May

Sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon (KREMs innspill)

I sitt innspill til Drømmeløftet skriver KREM Kreativt og Mangfoldig Arbeidsliv blant annet følgende om sosialt entreprenørskap:

«For KREM innebærer sosialt entreprenørskap å identifisere samfunnsutfordringer og deretter arbeide for å løse eller forbedre disse på nye, innovative måter i samarbeid med det offentlige. Det handler om å gjøre flere ting samtidig – skape nye og bedre løsninger på samfunnsutfordringene, skape arbeidsplasser og samtidig komplettere de offentlige tjenestene med tilpassede løsninger.

Innovasjon er, som kjent, ofte resultatet av at mennesker som normalt ikke samhandler treffes «på tvers» – møtes, slik at nye synteser oppstår. På samme måte er også ideen bak brukerinvolvering, både innen forskning og utvikling, at flere stemmer må slippe til, og at det må finnes en vilje til å eksperimentere, feile, lære av erfaringene og anerkjenne ulike typer kompetanse og kunnskap.

Det er særlig bidraget fra brukerne/kunder mennesker som selv har vært i en vanskelig situasjon og kjent på konsekvensene av motgang, nederlag og behov, og besitter erfaringskunnskap, som kan brukes for å oppnå samfunnsinnovasjon. For oss kan også sosialt entreprenørskap innebære myndiggjørende prosesser – empowerment – og det kan fasilitere for en syntese mellom fag, politikk og erfaring.»

Last ned hele innspillet her: KREM innspill til Drømmeløftet

(foto: Andrey Popov)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

%d bloggere liker dette: