18 May

VRI Agder: Vi har en arbeidsmetode som vi synes fungerer – den vil vi dele

I dette innspillet presenterer VRI Agder en arbeidsmetode for samhandling mellom forskning, næringsliv og offentlige aktører som kan bidra til regional verdiskaping.

I dette innspillet presenterer VRI Agder en arbeidsmetode for samhandling mellom forskning, næringsliv og offentlige aktører som kan bidra til regional verdiskaping.

Sissel Strickert, prosjektkoordinator for VRI Agder, skriver:

«Vi har en arbeidsmetode som vi synes fungerer – den vil vi dele.

VRI Agder har siden 2007 arbeidet for å etablere koblinger mellom akademia og næringsliv. VRI er et fleksibelt og eksperimentelt FoU-program gjennom Forskningsrådet hvor regionen tilpasser mål og virkemidler utfra egne regionale utfordringer og muligheter.

Samhandling mellom forskning, det regionale næringsliv og regionale offentlige aktører er utgangspunkt for nyetablering og kraftfull verdiskaping i eksisterende regionale fortrinn.

I VRI Agder har samhandling mellom aktørene ført til at Sørlandet har mange bedriftsklyngenettverk innenfor Arena og GCE, og flere med ambisjoner om Arena- og NCE-status. Universitetet opplever nærhet til næringslivets utfordringer. Den anvendte forskningen har et virkelig «laboratorium» å operere i, og for næringslivet er VRI en døråpner for ytterligere forskningssamarbeid nasjonalt og internasjonalt. Dette er verdiskaping gjennom samhandling. Under nevnes de viktigste erfaringene vi deler:

Kompetansemegling: Vi samarbeider med bedriften gjennom dialog – kompetansemeglere som besøker bedrifter, næringshager og bedriftsnettverk og snakker med bedriftsledere og ansatte 1:1. Vi kaller dette kompetansemegling. Kompetansemeglerens viktigste rolle er dialog med næringslivet, veiledning og å vise mulighetsrommet for å møte bedriftens behov. Vårt råd: Dialog.

Lavterskel: Vi har midler opp til kr. 200 000, ingen søknadsfrist, kort søknadsbehandling. VRI muliggjør verdiskaping gjennom å erfare forskningssamarbeid. Vårt råd: Lave inngangsbarrierer.

Fleksibilitet: Fleksibilitet i tilnærming til arbeidsmetode i det enkelte prosjekt, vi velger fra ei verktøykasse av tilnærmingsmetoder – flere tuftet på dialog- og mobilitetsmetoder. Nyutvikling i tidligfase er forbundet med usikkerhet – VRI kan redusere usikkerhet og øke kunnskapsgrunnlaget.

Vårt råd: Vær smidig. Regionale forskjeller, regionens utfordring: Det er store regionale ulikheter, historie og tradisjoner som gjør at regionene er gode på ulike områder. Det er regionen som best kjenner sine utfordringer. Det er med utgangspunkt i regionens kompetanse og potensiale vi utøver vår praksis. Vårt råd: Hver region – sin utfordring.

Samfunnsutviklingsrollen: Det er fylkeskommunene som er tilretteleggeren i VRI, det offentlige tilrettelegger for samhandling om verdiskaping i næringslivet. Ringvirkningene av å ha en inkluderende organisering er et akademisk miljø som opplever å være relevant, et samordnet virkemiddelapparat og et næringsliv med skaperkraft. Dette er vårt samfunnsoppdrag. Vårt råd: vær inkluderende. Omstilling og internasjonalisering. Evnen til å håndtere omstilling er vesentlig for vårt næringsliv. Vær åpen for impulser utenfra og inviter de inn, det kan motvirke en situasjon preget av lock in mot en verden i endring. Internasjonale, og nasjonale, forskningsprogrammer er i økende grad brukerstyrte, da er det med bedriftene i lead at vi kan skape varige verdier med internasjonale finansieringskilder. Vårt råd: tenk internasjonalt

Det er gjennom samhandling vi utvikler nye arbeidsmetoder.»

På vegne av VRI Agders styre,
Sissel Strickert, prosjektkoordinator VRI Agder – Kristiansand april 2015

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

%d bloggere liker dette: