Om Drømmeløftet

Hele våren 2015 ble det arrangert en lang rekke av dialogmøter over hele landet, og internasjonalt, med Drømmeløftet som overordnet tema. Innovasjon Norge ønsket et drømmeløft for norsk innovasjon, et løft som setter landet bedre i stand til å møte fremtiden.

Drømmeløftet har vært en stafett med mer enn 80 etapper, der vi har samlet innspill fra både privat og offentlig sektor. Rapporten samler disse innspillene, og danner grunnlag for Innovasjon Norges kommende innovasjonspolitiske strategiarbeid. Rapporten er ført i pennen av Innovasjon Norge, men innholdet kommer fra mer enn 3.500 deltakere over hele landet, og også i utland.

Hva er bakgrunnen for Drømmeløftet?

Norge står overfor flere store utfordringer. På den ene siden står vi overfor store globale utfordringer på områder som klima, helse og energi, som kreveret mer bærekraftig samfunn. Samtidig må Norge omstille seg fra et sterkt petroleumsbasert næringsliv til andre og mer bærekraftige aktiviteter. Dette medfører et sterkt behov for mer kunnskap, kreativitet og innovasjon.

Hvordan skal vi få fram de store ideene? Hvordan kan vi hjelpe dem som virkelig våger å satse 100 prosent på nye løsninger? Hvordan skal vi få til å utvikle tjenester og produkter som verden trenger og vil betale for? Det er dette Drømmeløftet handler om.

På denne bloggen presenterer vi løpende funnene vi har gjort gjennom alle arrangementene som har vært gjennomført. For det har vært mange! Mer enn 80 arrangementer, fra Finnmark til Singapore, har engasjert mer enn 3500 deltakere.

Følg Drømmeløftet.no for å lære mer om hvilke retninger vi ser for norsk innovativt næringsliv i fremtiden.

Last ned:
Drømmeløftet hovedrapporten  (2015-rapporten) (PDF)
Drømmeløftet 2016: Analyse og policy-forslag (PDF)
Drømmeløftrapporten om offentlig-privat innovasjon (2017 PDF)

Excerpts in English (PDF)
English language reports

Mulighetsrområde-rapporter:
Havrommet (kommer 2017)
Ren energi  (PDF)
Bioøkonomi (PDF)
Helse og velferd (PDF)
Smarte samfunn (PDF)
Kreativ næring og næringsliv (kommer 2017)

Andre  Innovasjon Norge  rapporter fra Drømmeløftet:
Rapport om innovasjon og vekst i norsk bioøkonomi (2015-rapporten)
Innovasjon Norge om gründere og oppstartsbedrifter
Innovasjon for fornybar energi – Norges muligheter
Drømmeløft om samfunnsinnovasjon
Et drømmeløft for norsk reiseliv
Drømmeløftet – kulturell og kreativ næring

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *